ХАРЬКОВ Турист

Коломакский район

Коломацький район

Площа — 320,5 км2 Населення ~ 9,0 тис. чол. Рік утворення -— 1993. Утворений з частин Валківського і Богодухівського районів.

Районний центр — Коломак —- селище міського типу, розташоване в мальовничій місцевості на річці Коломаку, притоці Ворскли за 7 км від залізничної станції Коломак.


Вперше Коломак згадується у розписі за 1571 рік як городище. На початку другої половини XVII століття переселенці з Правобережної України заснували тут острог. Його жителі несли сторожову службу на оборонній лінії по річках СІверському ДІнцю і Коломаку. У 1680 році Коломак — сотенне містечко Охтирського, а згодом -— слобода Харківського полку. Він не раз зазнавав спустошень від татарських нападів. Після чергового (1680 р.) набігу татар коломацький сотник І. Михайлов звернувся до царського намісника боярина П. Шереметьєва з проханням дозволити прийняти з-за Дніпра нових жителів, надавши їм пільги. Такий дозвіл було одержано. Наприкінці XVII століття Коломак був укріплений кріпосним валом і бастіонами.
Назву місту дали половці, які селилися у цих містах ще у ІХ-ХІІ століттях. По тюрськи «коло мак» — розгалужена, заболочена річка.
Об'єкти туризму:
• Археологічні:
На території району знаходиться цікавий археологічний пам'ятник — скіфське городище в урочищі Лозовий Яр заселене в середині І тисячоліття до н.е.
• Історичні:
В селищі Коломак 28 липня 1687 року, коли гетьманська влада перейшла від І. Самойловича до І. Мазепи відбулася козацька рада, яка прийняла так звані «Коломацькі статті» — договірні умови між козацькою старшиною і царським урядом. Договір складався з 22 пунктів (статей). В основі Коломацьких статтей лежали попередні українсько-московські договори, затверджені козацькими радами при обранні гетьманів Д. Многогрішного та І. Самойловича. Статті декларативно підтверджували козацькі права і привілеї, зберігали 30-тисячне реєстрове козацьке військо та компанійські полки. Однак, деякі зміни попередніх гетьманських статей і нові пункти Коломацькі статті (18-22) значно обмежували політичні права гетьмана та українського уряду. Гетьман не мав права без царського указу позбавляти старшину керівних посад, а старшина — скидати гетьмана. Козацька старшина зобов'язувалась наглядати і доносити на гетьмана царському уряду. Значно обмежувалося право гетьмана розпоряджатися військовими землями. Гетьманському уряду заборонялось підтримувати дипломатичні відносини з іноземними державами. Гетьман зобов'язувався направляти козацьке військо на війну з Кримським ханством і Туреччиною; у гетьманській столиці — Батурині — розміщувався полк московських стрільців. У ст. 19 договору перед гетьманом і старшиною ставилось питання про необхідність тісного державного об'єднання України з Московською державою і ліквідацію національної окремішності українського народу. Коломацькі статті стали наступним кроком на шляху дальшого обмеження державних прав України.
Коломацька угода мала бути конституцією українсько-московських відносин на час гетьманування Мазепи. Складена в умовах надзвичайно несприятливих для української сторони, вона була безперечним успіхом Москви в її історичному наступі на Україну. Вона дуже в'язала руки новому українському урядові, який мусив виконувати, цей договір.
• Природні:
Ботанічний заказник місцевого значення «Гришкове». Площа 30,0 га. Розташований біля с. Різуненкове. Ботанічна пам'ятка природи і.місцевого значення "Гуртовівка" Площа 2,0 га. Знаходиться на територии с. Гуртовівка.

© "Харьков Турист" 2003-2005
Rambler's Top100
При копировании любых материалов с этого сайта ссылка на сайт обязательна !